Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę regałów wspornikowych wraz z montażem zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe na regały wspornikowe- pobierz publikacja 05.05.2016 Będzin 

 Wyniki rozeznania rynku dotyczące regałów wspornikowych wraz z montażem - pobierz publikacja 27-05-2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż regałów zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe na regały magazynowe - pobierz - publikacja 22-12-2015 Będzin 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i uruchomienie centrum obróbczego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym

 Zapytanie ofertowe na centrum obróbcze  - pobierz publikacja 28-12-2015 Będzin 

Wyniki rozeznania rynku dotyczące dostawy i uruchomienia centrum obróbczego  - pobierz - publikacja 12-02-2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę regałów półkowych wraz z montażem

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów półkowych - pobierz - publikacja 20-01-2016 Będzin

Wyniki rozeznania rynku dotyczące zestawu regałów półkowych wraz z montażem - pobierz - publikacja 28-01-2016

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia zakładu produkcyjnego: stołów warsztatowych z wyposażeniem, pojemników, wózka warsztatowego, wózka z pojemnikami, szafki pod drukarkę zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe na wyposażenie zakładu produkcyjnego - pobierz publikacja 24-03-2016 Będzin 

Wyniki rozeznania rynku dotyczące wyposażenia zakładu produkcyjnego - pobierz publikacja 06-04-2016

 

 

Leon Witas sp.j.

Ul. Dąbrowska 205

42-504 Będzin

biuro@leon-drzwi.pl

Telefon: +48 32 363 33 15

© 2014 LEON Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: